Usnadněte si práci se sortiment reportem

Určitě si pravidelně prohlížíte sortiment report z Heuréky, abyste mohli sledovat, které kategorie produktu jsou nejpopulárnější, a zda na tyto kategorie a produkty zaujímáte dostatečně vysoké pozice z hlediska ceny i biddingu. Před Vánoci si sortiment report nejspíš prohlížíte každý den a už vás určitě nebaví dělat pořád dokola ty samé úkony, nastavovat stejné filtry a kontingenční tabulky. Proto by se vám mohlo líbit níže přiložené makro, které si můžete vložit do excelu a ono udělá všechnu tu rutinní práci samo během pár sekund.

Výstupem práce makra jsou 3 nové listy, přičemž na prvním (top-kat) naleznete přehled kategorií, které jsou seřazené podle průměrné popularity. Dále zde najdete údaje o průměrné pozici dle ceny a biddingu dané kategorie. Na dalším listu (top-lowpos-price) najdete TOP 30 nejoblíbenějších produktů s pozicí dle ceny nižší než 3. Na posledním listu (top-lowpos-bid) najdete totéž, ale s pozicí dle biddingu.

A jak si makro implementujete?

1) Stáhněte si Sortiment report z Heuréky, otevřete a povolte provádění změn v souboru.

2) Pro nahrání makra budete potřebovat kartu Vývojář. Tu nemáte s největší pravděpodobností viditelnou. Zprovoznit ji není nic těžkého. Nejdřív klikněte na šipku v levém horním rohu vedle rychlého přístupu. Pak klikněte na Další příkazy.

image

3) Klikněte na Přizpůsobit pás karet a zaškrtněte možnost Vývojář.

image

 

4) Výtečně. Kartu Vývojář máme, tak se ni půjdeme rovnou podívat.

5) Jako první ikonku vlevo na této kartě vidíme Visual Basic. Proklikněte ji. Zobrazí se vám nové rozhraní.

 
image

6) V novém rozhraní klikněte na možnost Insert a Module. Objeví se tabulka, která vypadá jako klasický officový poznámkový blok.

 
image

7) Do tohoto bloku vložte kód a spusťte vyznačeným tlačítkem.

 
image

8) A je hotovo. Nemáte zač.

Samotné makro najdete zde:


Sub sortiment_report()
'
' sortiment_report Makro
'

'
  Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
  Sheets("List1").Name = "top-lowpos-price"
  Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
  Sheets("List2").Select
  Sheets("List2").Name = "top-lowpos-bid"
  Range("C42").Select
  Sheets("Worksheet").Select
  Columns("A:AI").Select
  Selection.Copy
  Application.CutCopyMode = False
  Sheets.Add
  ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _
    "Worksheet!R1C1:R65536C35", Version:=xlPivotTableVersion10).CreatePivotTable _
    TableDestination:="List3!R3C1", TableName:="Kontingenční tabulka 1", _
    DefaultVersion:=xlPivotTableVersion10
  Sheets("List3").Select
  Cells(3, 1).Select
  With ActiveSheet.PivotTables("Kontingenční tabulka 1").PivotFields("Kategorie")
    .Orientation = xlRowField
    .Position = 1
  End With
  With ActiveSheet.PivotTables("Kontingenční tabulka 1").PivotFields( _
    "Popularita produktu na trhu")
    .Orientation = xlRowField
    .Position = 2
  End With
  With ActiveSheet.PivotTables("Kontingenční tabulka 1").PivotFields( _
    "Vaše pozice dle ceny")
    .Orientation = xlRowField
    .Position = 3
  End With
  With ActiveSheet.PivotTables("Kontingenční tabulka 1").PivotFields( _
    "Vaše pozice dle biddingu")
    .Orientation = xlRowField
    .Position = 4
  End With
  ActiveSheet.PivotTables("Kontingenční tabulka 1").AddDataField ActiveSheet. _
    PivotTables("Kontingenční tabulka 1").PivotFields("Popularita produktu na trhu" _
    ), "Počet z Popularita produktu na trhu", xlCount
  ActiveSheet.PivotTables("Kontingenční tabulka 1").AddDataField ActiveSheet. _
    PivotTables("Kontingenční tabulka 1").PivotFields("Vaše pozice dle ceny"), _
    "Počet z Vaše pozice dle ceny", xlCount
  With ActiveSheet.PivotTables("Kontingenční tabulka 1").DataPivotField
    .Orientation = xlColumnField
    .Position = 1
  End With
  ActiveSheet.PivotTables("Kontingenční tabulka 1").AddDataField ActiveSheet. _
    PivotTables("Kontingenční tabulka 1").PivotFields("Vaše pozice dle biddingu"), _
    "Počet z Vaše pozice dle biddingu", xlCount
  With ActiveSheet.PivotTables("Kontingenční tabulka 1").PivotFields( _
    "Počet z Popularita produktu na trhu")
    .Caption = "Průměr z Popularita produktu na trhu"
    .Function = xlAverage
  End With
  With ActiveSheet.PivotTables("Kontingenční tabulka 1").PivotFields( _
    "Počet z Vaše pozice dle ceny")
    .Caption = "Průměr z Vaše pozice dle ceny"
    .Function = xlAverage
  End With
  With ActiveSheet.PivotTables("Kontingenční tabulka 1").PivotFields( _
    "Počet z Vaše pozice dle biddingu")
    .Caption = "Průměr z Vaše pozice dle biddingu"
    .Function = xlAverage
  End With
  ActiveSheet.PivotTables("Kontingenční tabulka 1").PivotFields("Kategorie"). _
    AutoSort xlDescending, "Průměr z Popularita produktu na trhu"
  Columns("B:D").Select
  Selection.NumberFormat = "0.00"
  Range("D4").Select
  With Selection.Interior
    .Pattern = xlSolid
    .PatternColorIndex = xlAutomatic
    .Color = 49407
    .TintAndShade = 0
    .PatternTintAndShade = 0
  End With
  Range("C4").Select
  With Selection.Interior
    .Pattern = xlSolid
    .PatternColorIndex = xlAutomatic
    .Color = 49407
    .TintAndShade = 0
    .PatternTintAndShade = 0
  End With
  Range("B4").Select
  With Selection.Interior
    .Pattern = xlSolid
    .PatternColorIndex = xlAutomatic
    .Color = 49407
    .TintAndShade = 0
    .PatternTintAndShade = 0
  End With
  Range("A4").Select
  With Selection.Interior
    .Pattern = xlSolid
    .PatternColorIndex = xlAutomatic
    .Color = 49407
    .TintAndShade = 0
    .PatternTintAndShade = 0
  End With
  Rows("1:3").Select
  Selection.EntireRow.Hidden = True
  ActiveWindow.SmallScroll Down:=45
  Sheets("List3").Select
  Sheets("List3").Name = "top-kat"
  Sheets("top-kat").Select
  Sheets("top-kat").Move Before:=Sheets(3)
  Sheets("Worksheet").Select
  Range("K5").Select
  ActiveWindow.SmallScroll Down:=-9
  ActiveWorkbook.Worksheets("Worksheet").AutoFilter.Sort.SortFields.Clear
  ActiveWorkbook.Worksheets("Worksheet").AutoFilter.Sort.SortFields.Add Key:= _
    Range("K1"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:= _
    xlSortNormal
  With ActiveWorkbook.Worksheets("Worksheet").AutoFilter.Sort
    .Header = xlYes
    .MatchCase = False
    .Orientation = xlTopToBottom
    .SortMethod = xlPinYin
    .Apply
  End With
  ActiveSheet.Range("$A$1:$AI$65000").AutoFilter Field:=11, Criteria1:="35", _
    Operator:=xlTop10Items
  Range("C1:C36").Select
  Selection.Copy
  Sheets("top-lowpos-price").Select
  ActiveSheet.Paste
  Sheets("Worksheet").Select
  Range("K1:K36").Select
  Application.CutCopyMode = False
  Selection.Copy
  Range("C2410").Select
  Sheets("top-lowpos-price").Select
  Range("B1").Select
  ActiveSheet.Paste
  Sheets("Worksheet").Select
  Range("L1:M36").Select
  Application.CutCopyMode = False
  Selection.Copy
  Sheets("top-lowpos-price").Select
  Range("C1").Select
  ActiveSheet.Paste
  Sheets("Worksheet").Select
  Range("H1:I36").Select
  Application.CutCopyMode = False
  Selection.Copy
  Sheets("top-lowpos-price").Select
  Range("E1").Select
  ActiveSheet.Paste
  Columns("A:A").EntireColumn.AutoFit
  Range("A1:F1").Select
  Application.CutCopyMode = False
  With Selection.Interior
    .Pattern = xlSolid
    .PatternColorIndex = 1
    .Color = 49407
    .TintAndShade = 0
    .PatternTintAndShade = 0
  End With
  Selection.AutoFilter
  ActiveSheet.Range("$A$1:$F$36").AutoFilter Field:=4, Criteria1:=">3", _
    Operator:=xlAnd
  Range("A35").Select
  Sheets("Worksheet").Select
  Range("C1:C36").Select
  Selection.Copy
  Sheets("top-lowpos-bid").Select
  Range("A1").Select
  ActiveSheet.Paste
  Sheets("Worksheet").Select
  Range("K1:K36").Select
  Application.CutCopyMode = False
  Selection.Copy
  Sheets("top-lowpos-bid").Select
  Range("B1").Select
  ActiveSheet.Paste
  Sheets("Worksheet").Select
  Range("N1:O36").Select
  Application.CutCopyMode = False
  Selection.Copy
  Sheets("top-lowpos-bid").Select
  Range("C1").Select
  ActiveSheet.Paste
  Sheets("Worksheet").Select
  Range("H1:I36").Select
  Application.CutCopyMode = False
  Selection.Copy
  Sheets("top-lowpos-bid").Select
  Range("E1").Select
  ActiveSheet.Paste
  Range("A1:F1").Select
  Application.CutCopyMode = False
  With Selection.Interior
    .Pattern = xlSolid
    .PatternColorIndex = 1
    .Color = 49407
    .TintAndShade = 0
    .PatternTintAndShade = 0
  End With
  Columns("A:A").EntireColumn.AutoFit
  Selection.AutoFilter
  ActiveSheet.Range("$A$1:$F$36").AutoFilter Field:=3, Criteria1:=">3", _
    Operator:=xlAnd
End Sub

Neunavujte se, makro pracuje za vás.

 • Celkový průměr hodnocení: 5.0 z 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

13. prosince 2016

Zaujal vás článek? Sdílejte ho.

Komentáře

 1. Marek | 8. března 2018

  Dobrý den.

  Je dané makro stále použitelné?
  Koukám, že článek je přeci jen starý více než rok :-)

  Vložím kód, spustím a vyskočí na mne hláška: ru-time error 9, subscript out of range. Pokud kliknu debug, označí se mi žlutě: Sheets("Worksheet").Select.

  Děkuji,
  Marek

 2. Aňa Tomášková | 16. března 2018

  Dobrý den, Marku,

  makro je stále použitelné. Vámi popsaný zádrhel spočívá v tom, že Excel neposílá po spuštění makra informační hlášku o tom, že operace byla řádně dokončena a člověk si myslí, že se nic neděje. Výše zmíněná chybová hláška vyskakuje, pokud tlačítko pro spuštění makra stisknete více než jednou.

  S pozdravem

  Aňa Tomášková.

 3. Marek | 28. března 2018

  Děkuji.

Máte k článku výhrady? Dejte to autorovi sežrat!

  (nebude nikde zveřejněn)
Položky označené hvězdičkou jsou povinné