Střípky z BRANDstormingu 2017

Digichef

Aneb jak strategicky pojmout práce na značce a přitom nestavět dům ze slámy. Loňský ročník BRANDstormingu se nám hodně líbil, proto jsme se na něj vypravili letos znovu. Podívejte se, co nás na něm zaujalo nejvíc.

Veškerá práce na značce začíná sběrem dat

Ačkoliv sběrem dat, ať už o cílových skupinách, konkurenci nebo tržním vývoji, začíná prakticky každá činnost související s prací na značce, prakticky využitelná přednáška byla hlavně ta od konzultantů z Lovebrand. Představili nám několik ukázek toho, jaké možnosti kvalitativní výzkum nabízí, jaké nástroje se primárně pro online výzkumy hodí, včetně výstupů a tipů jak s nimi následně pracovat.

Hodily se i praktické zkušenosti s metodikou přípravy online diskuze. Je fajn sledovat, že i Facebook skupiny se pak pro jednodušší typy online výzkumů mohou bez problémů osvědčit.

V ideálním případě by z kvalitativního výzkumu měl vyplynout konkrétní vhled. Tedy něco, co není na první pohled zcela zřejmé, ale lze to označit za skrytou uživatelskou motivaci. Na jejím základě pak půjde postavit hlavní myšlenku kampaně. V případě projektu lidskasila.cz to bylo zjištění, že si klientky před příchodem paní na úklid doma vždy raději ještě trochu poklidí.

Přínosná byla u části plánování rovněž zmínka o práci s cílovými segmenty namísto cílových skupin. Tedy neřešit ani tak moc data na úrovni demografie, ale zaměřit se mnohem spíše na segmentaci dle zájmů. Tvořit personalizovanou kreativu pro chovatelky koní versus pro ženy 30-40 let pak dokáže v CTR udělat rozdíl třídy.

Když se řekne vizuální identita

Skvělá byla i přednáška Lumíra Kajnara o tvorbě vizuální identity pro Skauty. Podtitul zněl Jak řídit jednotný vizuální styl se kterým pracuje 1000 grafiků. Pokud stejně jako já nemáte páru o tom, jak organizace práce v takovém uskupení funguje, představte si stovky plakátů zvoucí na páteční ples v Kuřimanech a rázem dostanete představu o tom, jakou výzvu musel projekt představovat. Cesta ven se ukázala v tvoření nástrojů, ne pravidel.

Nový font, generátor log, generátor novoročenek a další nástroje pak umožnily zvýšit celkovou úroveň grafických výstupu a pomohly zkoordinovat výsledek tak, že o jednotném vizuálním stylu lze bez uzardění mluvit.

Značka zaměstnavatele

Petr Skondrojanis navázal s přednáškou na téma značky zaměstnavatele. Zmínil, že ve svém oboru čím dál méně pozoruje komunikaci skutečnosti. Pravda o tom, jaká atmosféra ve firmě panuje je prý tak vzácná, jako poctivé jídlo.

Jednou z cest, jak svou značku zaměstnavatele odlišit, může být právě to, že bez obalu ukážete i překážky, se kterými se každý den potýkáte a výzvy, kterým ve svém oboru čelíte. Uvěřitelnost sdělení a ve výsledku i všechno to pozitivní, co se v rámci své komunikace snažíte předat, může najednou zafungovat s diametrálně odlišným výsledkem.

Jak se v podkladech neztratit

Na přednášku o nástroji BrandCloud jsem byl zvědavý. Funkcionality typu vlastní meta vrstvy pro rozšířené možnosti vyhledávání nebo vizualizace náhledů souborů lákaly k pozornému poslechu. A ač nasazení nástroje podobného typu řeší každá druhá agentura, po zinscenované scénce mezi klientem a agenturou bohužel jakákoliv chuť něco vyzkoušet přešla. Škoda.

Trocha piva na závěr

Případovku k repositioningu značky Excelent Plzeňského Prazdroje s ambiciózním cílem stát se love brandem pro mladou cílovou skupinu představil Milan Fořt. Celá strategie na třech pilířích - dlouhodobé vizi, uvěřitelném příběhu a silném odhodlání. Kampaň Vydej se po svý ose pracovala s příběhy méně a více známých osobností, kteří se odhodlali ke změně svého života a povolání.

Stejný den, jako se konal BRANDstorming, se kolegyně vypravily na 7. Copycamp. Přečtěte si i jejich report.

Výzkum, budování brandu, vizuální identita, nástroje... o tom byl letošní BRANDstorming

  • Celkový průměr hodnocení: 5.0 z 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0

22. března 2017