Projekt BLIND FRIENDLY WEB slaví 10 let své existence

Digichef

Je tomu již deset let, co projekt Blind Friendly Web začal pomáhat tvůrcům webových stránek tvořit jejich obsah tak, aby uvedené informace byly přístupné i návštěvníkům s těžkým zrakovým postižením.

Projekt vznikl na půdě Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (sons.cz). Impulsem k tomu byl nejen rozvoj internetu v České republice, ale také další IT projekty, které SONS realizovala. Jedním z nich je i výuka nevidomých a slabozrakých v obsluze PC, vybaveného speciálním softwarem, který umožňuje uživatelům se zrakovým postižením práci s ním (například softwarové lupy, odečítače obrazovky a další). I v případě využití těchto řešení je však nutné, aby tvůrci stránek dbali při jejich vývoji pravidel tvorby přístupného webu. Díky tomu se budou nadále snižovat bariery, které stěžují či přímo znemožňují handicapovaným návštěvníkům samostatně využívat možností internetu. V roce 2006 vstoupila do projektu také obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Brno, založená Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých. Ta zaměstnává tým testerů, složený z nevidomých a slabozrakých uživatelů, kteří se zaměřují především na uživatelské testování webů. Hlavním cílem projektu bylo a je:

 • Zpřístupňování informačních a komunikačních technologií uživatelům se zrakovým postižením
 • Odstraňování informačních a komunikačních bariér a zvyšování soběstačnosti lidí se zrakovým handicapem při práci s informacemi
 • Vývoj metodiky tvorby přístupných webových stránek
 • Testování konkrétních webů
 • Školení tvorby přístupných webových stránek a další

Seminář Deset let projektu Blind Friendly Web

K desátému výročí projektu Blind Friendly Web se dne 20. 10. 2010 v sále zastupitelstva Magistrátu hlavního města Prahy konal seminář s bohatým programem. Ten byl následující:

I. Úvod

 • přivítání – Milan Pešák, radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví
 • úvodní slovo – Josef Stiborský - prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR
 • Blind Friendly Web – ohlédnutí za 10 lety projektu – Hana Bubeníčková, TyfloCentrum Brno, o. p. s., SONS ČR

II. Praktické ukázky technologií, které pomáhají handicapovaným

 • ukázka asistivních technologií pro nevidomé - Michal Jelínek, TyfloCentrum Brno, o. p. s.
 • ukázka asistivních technologií pro slabozraké - Jan Šnyrych, TyfloCentrum Brno, o. p. s.
 • ukázka ovládání počítače hlasem - Petr Herian, Newton Media

III. Zkušenosti s praktickou implementací přístupnosti

 • zavádění přístupnosti v Seznam.cz - Lukáš Marvan, Seznam.cz
 • zpřístupnění webu s výsledky voleb (volby.cz) - Petr Gregor, Jaroslav Hošek, Orsia
 • přístupnost PDF dokumentů - Vladimír Střálka, Adobe Systems, s. r. o.
 • jak tvořit přístupné dokumenty - Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno, o. p. s., SONS ČR

IV. Co dál v přístupnosti?

 • autorizovaný překlad WCAG 2.0 - Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno, o. p. s., SONS ČR
 • přístupnost dynamických webových aplikací, WAI-ARIA - Roman Kabelka, TyfloCentrum Brno, o. p. s.
 • diskuse


V dnešních dnech jsou na internetu již dostupné materiály prezentované na setkání.

image

Honza Šnyrych předvádí softwarovou lupu

K nejzajímavějším vystoupením patřily praktické ukázky asistivních technologií, které je v současné době možné využívat. Lukáš Marvan ze společnosti Seznam.cz pak účastníky semináře seznámil s dosavadními výsledky v oblasti zvyšování přístupnosti jednotlivých webů z portfolia společnosti. Mimo to představil i některé perličky - handicapovaní uživatelé se mohou těšit například na uvedení projektu slepecké Mapy.cz. Velmi zajímavé bylo i vystoupení Petra Gregora ze společnosti Orsia, která pro Český statistický úřad vyvinula systém pro prezentaci výsledků voleb na internetu, konkrétně na stránkách volby.cz. V rámci prezentace byli účastníci seznámení s jednotlivými kroky při vývoji systému. Ten mimo jiné umožňuje handicapovaným uživatelům procházet data, která jsou umístěna v tabulkách. Obsahuje však i další vylepšení stránek, která napomohla ke zpřístupnění jejich obsahu. Mezi témata, která jsou sice méně diskutovaná, ale o to zajímavější, patří přístupnost dokumentů ve formátu PDF. Na toto téma vystoupil Vladimír Střálka, Country manager společnosti Adobe Systems s. r. o.

 • Celkový průměr hodnocení: 4.6 z 5
 • 4.6
 • 4.6
 • 4.6
 • 4.6
 • 4.6

25. října 2010