Google Shopping campaigns

Digichef

Google Nákupy a související reklamy s produktovými informacemi (Product Listing Ads) byly pro Google pravděpodobně krok správným (tj. výnosným) směrem. Jednou z obtíží těchto formátů bylo pro inzerenty po technické stránce nepříliš snadné nastavování i správa. Úkolem nového typu kampaně, který Google v těchto dnech spouští, je tyto obtíže řešit.

image

Google Shopping campaigns umožní přímo v rozhraní AdWords přehledně řadit zboží z Merchant feedu do kategorií (nejen podle Google product category, ale i do kategorií zcela dle libovůle inzerenta, např. nízká/vysoká marže apod.). Kromě snadného procházení a organizace produktů novinka umožní také strukturovanou volbu nabídkové ceny, pokročilý reporting výkonu s možností filtrovat jednotlivé produkty, atributy či kategorie a dokonce konkurenční údaje o výkonech, včetně odhadů míry prokliku nebo nabízené ceny za proklik jiných inzerentů.

Google zpřístupnil Shopping campaigns zatím pouze vybraným inzerentům ve Spojených státech, celosvětově by měla novinky být dostupná na začátku příštího roku.

Zdroj: Google Inside AdWords

Ondra Salamon

23. října 2013