Změna systému určování pořadí reklam ve vyhledávání Google

Digichef

Do dneška se pořadí reklam ve výsledcích vyhledávání Google vypočítávalo na základně maximální ceny za proklik a skóre kvality. Od dneška do hry vstupuje ještě třetí faktor – očekáváný přínos rozšíření reklam a dalších formátů reklamy.

Pokud tedy budou mít dvě reklamy, které si navzájem konkurují, stejnou nabídku a totožné skóre kvality, zobrazí se reklama s lepším očekávaným účinkem rozšíření na vyšší pozici než druhá reklama a za nižší cenu.

Při odhadování očekávaného vlivu rozšíření a formátů reklamy Google zohledňuje faktory, jako je relevance, míra prokliku a umístění formátů či rozšíření na stránce s výsledky vyhledávání.

Tato aktualizace se zatím týká pouze reklam ve vyhledávací síti, které se zobrazují ve vyhledávání Google. Více o novém hodnocení reklam na oficiálních stránkách Nápovědy Google AdWords.

Veronika Brindzová

24. října 2013