Co lze čekat v oblasti PPC a vyhledávání na internetu v roce 2014?

Digichef

Předjímat budoucnost je značně nejisté snad ve všech oborech. O tak dynamickém oboru, jako je PPC reklama v internetovém vyhledávání, to platí dvojnásob. Nicméně, nic nám nebrání krátce se zamysled nad tím, co se pravděpodobně bude v novém roce u důležitých hráčů našeho odvětví dít.

image

Je rozumné předjímat budoucnost?

Viditelnější reklamy?

V zahraničí se hodně diskutuje o větší viditelnosti reklam v SERPu. Jak čtenáři Sunitky dobře vědí, Google výraznější reklamy testuje i u nás. Důvodem k těmto testům bylo vydání nařízení americkým úřadem Federal Trade Commission (úřad, který má chránit spotřebitele). Dle tohoto nařízení může být považováno za klamavou praktiku, když vyhledávač jednotným, jasnějším a nápadnějším způsobem než doposud neodliší reklamu od přirozených výsledků vyhledávání.

Lze očekávat, že o této věci v roce 2014 uslyšíme, ale rozhodně si nemyslím, že v dohledné době dojde k jednoznačenému vyřešení této problematiky. Na to jsou Google a spol. příliš velcí hráči, aby si jen tak - bez kolotoče prohlášení, žalob, soudů a dalších způsobů ochrany svých zájmů - nechali něco diktovat. Navíc, podobná formulace nařízení existovala již dříve, a přitom - co já si pamatuji - nemohu říci, že by se výraznost PPC reklam na Googlu nějak radikálně proměnila.

Pokud by k tomu přeci jen hypoteticky opravdu došlo, nemyslím si, že by dopad na fungování PPC reklamy byl drastický. Argumentuje se například tím, že čím viditelnější reklama, tím méně lidé, kteří chovají "přirozený" odpor vůči marketingu a reklamě, budou na reklamu klikat. Dle mého názoru však právě tito lidé velmi dobře vědí, co reklama je a co není. Bez ohledu na to, jak moc vyhledávače aktuálně "poslouchají" úřední nařízení. Navíc relevantní reklama, která se vhodně zobrazí přesně v okamžik, kdy člověk daný produkt hledá, prostě nemůže být na závadu.

Internet zaměřený na obrázky

Zcela určitě v novém roce bude pokračovat v internetové reklamě trend tlačit dopředu vizuální stránku. Jak už dlouho ukazuje například úspěch Instagramu nebo popularita memů, internet bude čím dál více "obrázkový". Napovídá tomu úspěch PLA (Reklam s produktovými informacemi), jejichž důležitou složkou je právě obrazová informace produktu.

Google ve Spojených státech s obrázky v minulém roce čile experimentoval. Zmiňme např. "Visual Search Ads", které Google zkoušel v omezeném testu pro vybrané velké značky. Jde o obří obrázky ilustrující značku ve výsledcích vyhledávání. Velký zásah do podoby SERPu, co říkáte?

V anglofonním světe už nějakou dobu běží beta testy "Image Ad Extensions" ("Rozšíření reklam o obrázek"). V tomto případě je velikost obrázku umírněná. Obrázek se objevuje společně s klasickou textovou PPC reklamou, z které na něj míří jakási šipka. Inzerent si obrázky vybírá sám, ale samozřejmě se zobrazují až po schválení Googlem.

Objeví se něco z toho v roce 2014 i u nás? Odvážil bych se spekulovat, že ano.

Nový vzhled Seznamu

A nyní již čistě z českých luhů a hajů: osobně jsem velice zvědav, jak se bude v roce 2014 vyvíjet situace okolo nové podoby vyhledávání Seznamu.

Na jednu stranu lze tento krok kladně kvitovat pro jeho odvahu. Jednou z příčin úspěchu Googlu v minulosti bylo to, že zkusil něco nového: podobou vyhledávání se v té době diametrálně lišil od konkurence, např. od Altavisty, blahé paměti. Odvaha vyzkoušet něco nového však automaticky nezaručuje úspěch.

Nových a netradičních nápadů se v minulosti vymyslelo nespočet, ale my o nich ani nevíme, protože zkrátka a jednoduše neuspěly. Jak to bude s novou podobou Seznamu, to je ve hvězdách. Perspektivu nového vzhledu Seznamu vidím v tom, že koresponduje s trendem klást důraz na design a vizuální podobu (všechnu tu kruhy, obdélníky, responzivní "tabletový" vzhled, vyskakovací obrázky apod.). Možná i kompatibilita s mobilními zařízeními může hrát roli.

image

Nová podoba Seznamu

Jak to vidím já

Z druhé - poněkud osobnější - stránky: nemám nový vzhled rád, nepřijde mi účelný. Asi ještě z doby, kdy jsem začal prvně používat počítače, mám zafixováno, že počítač a to, co se na něm zobrazuje, má plnit v první řadě pragmatickou funkci. Vzhled je až sekundární.

Zkrátka, na moderní "mobilní" dobu si nemohu zvyknout. A pravě nový vzhled Seznamu je dle mého názoru reprezentantem pomalejší, méně snadné a nikoliv na obsah zaměřené práce s počítačem se zbytečnými okrasami. Vždyť informací se na něj vejde mnohem méně.

Ale já určitě pokrok nezastavím, bylo by to jako ... proti větru. A hlavně, rozhodovat bude to, co si nakonec vyberou lidé. V tomto ohledu i já mírně patrioticky držím Seznamu palce.

Kolik lidí používá nový vzhled

Zatím nový vzhled však nepoužívá mnoho uživatelů. To není žádné překvapení vzhledem k tomu, že na novou podobu se prokliknete teprve po tom, co zadáte vyhledávací dotaz do klasické podoby Seznamu. Přesto jsem si schválně před měsícem zkusil malý test, abych přibližně zjistil, kolik lidí v novém vzhledu vyhledává.

Spustil jsem dvě identické kampaně, lišily se pouze v tom, že reklamy z první se zobrazovaly pouze v klasické podobě Seznamu, reklamy z druhé v nové podobě. Za poslední 4 týdny to vychází tak, že nová podoba tvoří 13 % zobrazení. Není to žádné zázračné zjištění, přiznávám, čekal jsem ale menší podíl. Snad lze z tohoto čísla velice přibližně odhadovat i podíl vyhledávání nového vzhledu vůbec.

Změní se tento podíl v roce 2014, co myslíte? Já myslím, že ano, ale v roce 2014 zatím jen mírně. Vaše odpovědi na tuto a další s článkem související otázky, názory či polemiku uvítám v komentářích.

  • Celkový průměr hodnocení: 5.0 z 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0

15. ledna 2014