Linkbuilding jako zdroj relevantní návštěvnosti

Digichef

Budování zpětných odkazů zažilo v posledních letech výrazné proměny, když se z prvotního cíle zaměřeného na pouhé získávání lepších pozic webu ve vyhledávačích postupem času stal linkbuilding poměrně zajímavým zdrojem dobře zacílené návštěvnosti.

On-page faktory jsou velmi důležité. Jejich správná optimalizace není v dnešní době žádná alchymie. Off-page faktory, neboli linkbuilding, ale vítězí.

Relevance a přirozenost

To, že je nutné vyhledávat a usilovat o zpětný odkaz pouze z tematicky podobných stránek, tu bylo vždycky. Na co se ale zapomíná je již přirozenost a umístění zpětného odkazu. Vyhledávače čím dál více lpí na započítávání do hodnocení stránky pouze těch zpětných odkazů, které byly získány přirozenou cestou. Definovat přirozený odkaz lze jen velmi těžko. Obecně lze říci, že se jedná o takový odkaz, který správce nebo uživatel webu vytvořil s úmyslem pomoci jiným uživatelům najít obsah, který hledají. Vytvoření zpětného odkazu je také určité gesto doporučení. A to bezúplatně. Mohou mít vyhledávače algoritmus, který rozezná placený či neplacený odkaz? Samozřejmě ne. Vyhledávače vytvořily skupinu faktorů, které mají placené či uměle vytvořené odkazy společné. A pokud odkazový profil webu splňuje několik těchto faktorů, může být považován za uměle vybudovaný, což v některých případech vede až k penalizaci webu.

image

Umístění zpětného odkazu

Vyhledávače mají bohatou zkušenost s mnoha spamovými technikami, které majitelé a správci webů v historii dělali pro zlepšení pozic svého webu ve vyhledávačích. Dříve, když byla přirozenost a relevance zpětných odkazů pouze pojem, nejvíce hodnocení odkazujícího webu se dalo vytěžit odkazem, který byl umístěn na každé stránce webu. A správci webů toho využívaly. Weby měly těchto odkazů plné patičky a postranní panely. Tyto odkazy neměly za cíl pomoci ostatním uživatelům najít obsah, který hledají. Měly za cíl zvýšit odkazovanému webu hodnocení. Proto se vyhledávače začaly na takovéto odkazy dívat skrz prsty.

Kdy nám může takový odkaz uškodit? Prakticky kdykoliv, když vede z webu, který je pro vyhledávače nedůvěryhodný. Tedy z webů, které obsahují spam, (weby s nekvalitním či duplicitním obsahem), či z webů, které sami mají nekvalitní odkazový profil. To, jestli web je nebo není pro vyhledávače důvěryhodný, je velmi těžko poznatelné a vyžaduje určitou analýzu.

Dokážu si ale i představit situaci, kdy je takový odkaz přirozený. Například mnoho blogových systému využívá postranní panel pro odkazování na spřátelené, tematicky podobné blogy či weby. A majitelé blogu tam umísťují zpětné odkazy bez úplaty s cílem nasměrovat uživatele webu na obsah, který by je mohl také zajímat. Absolutně čistý odkaz. Proto je vždy nutné posuzovat individuální příklady.

Rel="nofollow"

image

rel="nofollow"

Nelze se spoléhat na to, že jsme schopni na 100 % vyhodnotit správně, zda je web pro vyhledávače důvěryhodný, nebo ne. Zvlášť u webů, kde je hranice velmi tenká. Proto takové odkazy bez posouzení odborníka nedoporučuji získávat do svého odkazového portfolia. Pokud je přeci jenom web natolik relevantní k webové prezentaci a je tu potenciál získat takovým odkazem mnoho návštěvníků, doporučuji odkaz označit atributem rel="nofollow". Což je doporučení pro vyhledávače, aby neprocházely daný odkaz a nezapočítávaly jej do hodnocení odkazované stránky. Takový odkaz pak nemůže poškodit odkazovaný web.

image

Příklad odkazu s atributem rel="nofollow".

Kde odkaz umístit, aby prošel sítem vyhledávačů? Ideální zpětný odkaz je pouze z jedné stránky webu (domény). Na odkazující stránce by mělo být dostatek unikátního textového obsahu souvisejícího s obsahem, na který odkaz směřuje. Tedy nejen hlídat kvalitu celého webu, ale i kvalitu samotné stránky. Proto odkaz z nějaké partnerské stránky bez obsahu, i přes to, že se nachází na nějakém obsahově kvalitním webu, nemusí být hodnocen až tak dobře. Nezahoďme potenciál, který každý web má.

Další věc, kterou je potřeba pohlídat, je, aby z dané stránky nesměřovalo příliš mnoho zpětných odkazů ven z webu. Více jak 30 externích odkazů na jedné stránce je už na pováženou. Vždy to ale zavisí na rozsahu obsahu dané stránky. Je také nutné zkontrolovat, kam směřují. Pokud bude většina zpětných odkazů směřovat na weby s nekvalitním obsahem, může vyhledávač i ten náš odkaz hodnotit negativně.

Postarejte se i o to, aby stránka, z které bychom měli získat odkaz, byla dobře prolinkována v rámci webu, kde se nachází. Interní prolinkování stránky v rámci webu určuje, jaké získá hodnocení. Čím lepší hodnocení získá, tím větší hodnocení vám může předat. Proto odkaz ze zapadlé stránky v archivu nebude asi to, o co bychom usilovali.

Anchor text odkazu

Důležitý faktor, který vám může hodně pomoci při linkbuildingu, ale zároveň vám může také uškodit, je anchor text odkazu. Správně zacílený anchor text dokáže pomoci stránce, na kterou odkaz směřuje, na určité klíčové slovo (případně více slov). Pokud na určitou stránku směřuje více odkazů se stejným anchor textem (mimo brandové fráze, jako třeba název webu či firmy) nemusí to pro vyhledávače působit přirozeně. Ve větší míře mohou toto vyhledávače hodnotit negativně.

Je proto velmi důležité pořadí slov v anchor textu kombinovat, využívat synonyma, brandové fráze apod. Diverzifikace anchor textů je zásadní. Je vhodné cílit na jednu stránku více klíčovými slovy.

image

Příklad stránky, která by mohla být vyhledávači vyhodnocena jako spam, kvůli množství odkazů obsahujících v anchor textu pouze klíčová slova.

Hloubka prolinkování

Častým nedostatkem mnoha webů bývá, že zpětné odkazy směřují pouze na hlavní stránku webu. To je signál pro vyhledávače, že ostatní stránky nejsou pravděpodobně tak důležité a jejich obsah není až tak kvalitní. Nedochází tak ke správné distribuci ranků (hodnocení stránek vyhledávači) v rámci webu.

Zpětné odkazy by měly směřovat do celé struktury webu. Tedy ideálně na důležité kategorie, ale i jednotlivé články, produktové stránky, či prezentace služeb a podobně.

Linkbuilding je velmi náročná a citlivá činnost, a ne nadarmo je vhodné ji ponechat odborníkovi. Budování odkazů v podání laiků se může stát pro web osudovým. Za svou praxi jsem se setkal s mnoha weby, které si přihodily penalizaci ze strany vyhledávačů kvůli fatálním přehmatům. Zbavit se takové penalizace nebývá vždy snadné.

Naopak úspěšný linkbuilding může přinést webu nejen kýženou návštěvnost z vyhledávačů, ale také ze samotných zpětných odkazů. Což by měl být jeden z hlavním cílů při získávání každého odkazu.

Kolik mi může zpětný odkaz přinést návštěv? Klikne na něj někdo? Přijde vůbec někdo na stránku, kde bych rád získal odkaz?.

Budování zpětných odkazů jako zdroj relevantní návštěvnosti a ne cesta do pekel.

  • Celkový průměr hodnocení: 4.5 z 5
  • 4.5
  • 4.5
  • 4.5
  • 4.5
  • 4.5

4. září 2014