Facebook odhaluje novou metriku "Relevance Score"

Digichef

Stejně jako Google nebo Sklik, i Facebook používá k určení toho, která z reklam se bude zobrazovat, kombinaci nabízené ceny a určitého "skóre kvality". Do minulého týdne ale inzerenti neměli možnost vidět, jak Facebook jejich reklamy hodnotí, jestli musí nabízet ceny vyšší, protože kvalita reklam je mizivá, nebo naopak.

Proto Facebook přidal novou metriku nazvanou Relevance Score. Ta se vypočítá na základě pozitivní a negativní zpětné vazby, kterou Facebook očekává, že reklama od cílové skupiny získá a je průběžně aktualizováno podle reakcí uživatelů na reklamu. V reportech jej uvidíte jako číslo od 1 do 10, přičemž 10 označuje nejvyšší relevanci reklamy. Pozor! Metrika ale neříká nic o efektivitě vašich reklam, tu musíte stále vyhodnocovat s ohledem na stanovený cíl.

image

Relevance Score v reportu Facebook reklamy

Zápornou reakcí uživatele může být např. skrytí reklamy, nahlášení jako spamu apod. Naopak pozitivní zpětná vazba je akce, kterou chceme, aby uživatel u reklamy provedl - lajkování, komentování, sdílení či proklik na webovou stránku.

V českých účtech jsme tuto metriku zatím ještě neviděli, ale Facebook by ji měl postupně rolovat do všech účtů.

Zdroj: Facebook for business

Veronika Brindzová

19. února 2015