Analýza konkurence: proč je dobré se o ni zajímat?

Digichef

Všechny podnikatelské snahy, ať už v začátcích či průběhu, mají společnou jednu periodicky vytvářenou analýzu. Tou je analýza konkurence. V online marketingu je analýza konkurence nedílnou součástí souboru analýz pro optimalizaci webových stránek pro vyhledávače a realizaci hodnotného linkbuildingu.

V každém oboru by měl podnikatel počítat s konkurencí. Jde vlastně o neustále probíhající proces „soutěžení“ s ostatními subjekty. Proto, ať už se připravujete začít nebo jste v oboru již mnoho let, stále je potřeba sbírat data o ostatních. V hledáčku by měli být především konkurenti, kterým se daří z nějakého důvodu lépe. Analýza konkurence je tedy postavená na sběru dat, jejich vyhodnocení a vyvození konkrétních změn. Tyto změny by pak měly vést ke zlepšení v konkrétní oblasti vašeho podnikání.

Tyto činnosti v praxi ovšem většinou znamenají zadání těchto analýz specialistům. Málokterý podnikatel je schopen vyhodnotit si tyto údaje sám. Dalším důvodem delegování analytické činnosti na externí subjekt je úspora času, který je potřeba věnovat přímému výkonu v daném oboru podnikání.

Analýza konkurence součástí procesu optimalizace webu

Stejné zásady platí také pro oblast online marketingu, kde jde o snahu zviditelnění internetové prezentace za účelem zajišťování stálého nárůstu návštěvnosti potencionálních zákazníků. Pro specialisty zajišťující tyto činnosti, by měla být analýza konkurence (tedy internetové prezentace ostatních firem v oboru) samozřejmostí.

image

Ukázka nástroje SEDM

V naší agentuře využíváme náš nástroj SEDM – Search Engine Data Miner, který je veřejně dostupný. Do nástroje můžete zadat libovolné množství klíčových slov. Pro bezproblémové získání dat však doporučujeme do 50 klíčových slov. U každého zadaného výrazu získáte v první ze dvou tabulek (pokud zadáváte také analýzu konkurence) údaje o počtu nalezených výsledků pro jednotlivá klíčová slova v obou vyhledávačích. Navíc je zde hledanost těchto výrazů na portálu Seznam.cz. Tyto údaje můžete pohodlně exportovat do dokumentu v .xlsx formátu. Druhá tabulka, která je pro nás v rámci tohoto pojednání důležitější, je určena pro analýzu konkurence pro zadaná klíčová slova. V této tabulce nalezneme weby, které se umisťují nejlépe ve výsledcích vyhledávání a zároveň nejčastěji. Weby jsou v tabulce řazeny dle „relativní síly“. Tento pojem je dán součtem bodů z výsledků vyhledávání a teoretického maxima, které je reálné, aby web získal. Při výpočtu se pracuje s první stranou výsledků. Body pro web se tedy udělují dle pozice v rozsahu 1 až 10, kdy hodnocení 10 bodů získá web za první pozici.

image

Analýza konkurence ve vyhledávání

Praktické využití výstupů z analýzy

Praktické využití tohoto výstupu nám poslouží pro analyzování webů, které se v tomto výsledku nachází na prvních deseti místech. Pro přehlednost dalších kroků při tvorbě zadání změn, je dobré vytvořit si v programu excel přehlednou tabulku, kde si připravíme prostor pro on-page faktory:

  • HTML značka title,
  • nadpisy stránky H1 respektive H2 atd.,
  • meta tag description.

Pod sebe si vypíšeme tyto hodnoty z těchto silných konkurenčních webů a vyhodnotíme v kontextu s námi upravovanými stránkami. Dalším krokem bude vyhodnocení textového obsahu stránek, jeho množství, unikátnost, používání klíčových slov apod. V analýzách můžeme pokračovat až do podrobností, jakými jsou např. vyplnění alternativního popisku (alt) u obrazové části webů apod. Ke každé části provedeme srovnání s námi optimalizovaným webem. Těmito kroky je naplněna analýza on-page faktorů vaší konkurence. Dále můžeme ještě srovnání rozšířit o analýzu odkazového portfolia. To nám poskytne ukázku, z jakých webů jsou vyhledávači dobře hodnoceny zpětné odkazy pro daný obor.

Analýza konkurence nám tedy odhalí naše konkurenční prostředí a ukáže ostatní subjekty, s kterými se snažíte získat pozornost cílové skupiny zákazníků. Pokud má vaše konkurence navrch, díky této analýze odhalíte své slabiny. Zároveň odhalíte oblasti, ve kterých je potřeba pozměnit stavající koncept a odstranit chyby a nedostatky.

V čem spočívá přínos analýzy konkurence?

  • Celkový průměr hodnocení: 4.5 z 5
  • 4.5
  • 4.5
  • 4.5
  • 4.5
  • 4.5

15. září 2015