Drafts & Experiments v AdWords

Digichef

V AdWords je nyní ve vybraných účtech dostupná novinka Drafts čili Koncepty.

Díky nim můžeme nyní jednoduše testovat změny v nastavení, změřit výsledky, a pokud budou pro nás pozitivní, tak je rovnou také aplikovat do kampaní.

Vezměme si, že chceme zkusit navýšit bid na mobily nebo zkusit jinou bid strategy pro kampaň, ale nejdříve bychom chtěli otestovat, jak se změny budou chovat.

Díky Drafts & Experiments můžeme vytvořit koncept neboli kopii existující kampaně, nastavit změny, které chceme otestovat, a poté z konceptu kampaně vytvoříme experiment, kde nastavíme, jakým podílem se bude dělit rozpočet mezi existující kampaň a experimentální kampaň. Nastavíme si období, po jaké chceme mít experiment spuštěný, a můžeme spouštět.

Pozor - funkce je zatím dostupná pouze pro "search" kampaně.

image

Kde funkci najdete? Musíte být na úrovni (vyhledávací) kampaně

image

Vyhodnocení experimentu

Další přínosná novinka, která nám ulehčí rozhodování, co spustit, co ne a jak naše kampaně opět o něco vylepšit.

Lukáš Jirát

2. února 2016