Google Tag Manager alebo Ako zjednodušiť implementáciu nie len GA

Digichef

Google pokračuje v trende zjednodušovania svojich nástrojov. Na rad prišla už aj implementácia rôznych meracích kódov na weby. Zjednodušenie to je hlavne pre človeka nasadzujúceho, nie vytvárajúceho značky. Stačí do webu vložiť jediný kus kódu a o zvyšok sa postará Google Tag Manager (GTM) a človek, ktorý ho spravuje. Podelím sa s vami o môj názor a na konci článku nájdete aj odkazy na návody a ďalšie čítanie.

Čo to teda je?

Ako som naznačil v úvode, implementácia je jednoduchšia tým, že miesto implementácie samostatného kódu pre každé „sledovátko“, ktoré chcete mať na webe, implentujete kód iba jeden. Ak pracujete v agentúre, určite ste tiež zažili klientov a ich „ajťákov“, u ktorých každá úprava (niekedy statickej) stránky zaberie niekoľko dní. Teraz už môžeme poslať jediný kód na začiatku spolupráce a dodatočné úpravy spraviť priamo cez GTM. Koncept to nový nie je, podobné riešenia existujú, nezvyknú ale byť zdarma.

image

Tento obrázok vás privíta pri vstupe do GTM.

V GTM si vytvoríte účet a preň nasledovne „kontajner“ (po anglicky container). Do webu vložíte práve kontajner, aké kódy budú pomocou neho spustené už definujete v GTM. V prípade, že napr. chcete pridať nový konverzný kód AdWords do webu, pridáte ho cez GTM do kontajneru a nadefinujete pravidlá, kedy má byť spustený. Žiadna úprava webu nie je nutná. Pre mňa, ako človeka z agentúry, spása!

Pravidlá

Aby sa tag spustil, musia byť splnené preňho stanovené pravidlá. V rozhraní ich určite bez problémov nájdete. Základné preddefinované pravidlo je platné pre všetky stránky webu, čo je praktické pre kód Google Analytics, ale nie pre spomenutý konverzný kód.

Pravidlá sú vo svojej podstate textové, teda či daná URL, odkazujúca stránka alebo udalosť obsahuje reťazec, končí na reťazec, vyhovuje regulárnemu výrazu atď. Pre konverzný kód teda stačí jednoduché pravidlo na zhodu s ďakovacou stránkou.

Makrá

Dané URL, odkazujúca stránka alebo udalosť, využívané pri definícii pravidiel, sú v GTM označované ako makrá. Práve vymenované sú v GTM preddefinované. V GTM ide o entitu, v ktorej sú uložené informácie.

Čo znamená URL a odkazujúca stránka, je celkom zrejmé z názvu. Udalosť (event) je zaujímavejšia. Najbližšie tri odstavce budú technickejšie.

Využíva tzv. dátovú vrstvu (data layer), ktorá je technicky vzato obyčajné javascriptové pole. Do tohto poľa potom môžete pri konkrétnej aktivite na webe pushnúť akúkoľvek textovú hodnotu, ktorú neskôr využijete v pravidlách. Musíte ho ale samozrejme najprv definovať v kóde webu.

Tam, kde máte rôzne onclicky na sledovanie virtuálnych zobrazení stránok v Google Analytics, teraz budete mať onclicky na pushovanie udalostí. Následne nastavíte pravidlo, že pokiaľ došlo k danej konkrétnej udalosti, spustí sa konkrétny kód. Musíte už síce zasahovať do kódu webu, ale onclick stačí vložiť raz a jeho spravovanie zvládne GTM.

Môžete si definovať aj vlastné makrá, napr. obsahujúce hodnoty konkrétneho prvku DOM na základe ID prvku a názvu atribútu. Je teda možné sprístupniť pravidlám skutočne veľké množstvo dát z webu. To môže byť nutné napr. pri nasadzovaní sledovania e-commerce.

Jeden kontajner vládne všetkým

Až na makrá mi príde GTM skutočne jednoduchý a prístupný všetkým. Zdanlivá zložitosť makier je asi nutná vzhľadom na množstvo rôznych scenárov implementácie.

Ak ale máte obyčajný blog s jediným konverzným cieľom, asi nemá zmysel trápiť sa GTM. Pre malé implementácie ide vyslovene o zbytočnosť. Pre nás v agentúrach ale môže ušetriť množstvo času pri komplexných implementáciách.

Nakoľko na začiatku som sľúbil, že okrem opisu funkcií a môjho názoru priložím aj odkazy na nejaký ten návod, nech sa páči:

Veta na záver: som rád, že Google priniesol svoje tag management riešenie, a to zdarma. Čo vy?

  • Celkový průměr hodnocení: 4.2 z 5
  • 4.2
  • 4.2
  • 4.2
  • 4.2
  • 4.2

16. října 2012